گزارشگر رویترز در تهران برنده 'جایزه شهامت' شد

بنیاد بین المللی زنان در رسانه ها یکی از جوایز "شهامت در روزنامه نگاری" را به پریسا حافظی، رئیس دفتر خبرگزاری رویترز در تهران اعطا کرده است.

این بنیاد در توجیه این تصمیم گفته است که خانم حافظی در جریان گزارش تظاهرات اعتراضی در ایران مورد ضرب و شتم، ارعاب و تهدید قرار گرفت و بازداشت شد و ماموران دولتی با حمله به خانه و دفتر کار او، تهدید کردند که دو دخترش را با خود خواهند برد.

دو خبرنگار زن در تایلند و مکزیک هم به خاطر فعالیت در شرایط خطرناک جایزه شهامت در روزنامه نگاری سال 2011 را به خود اختصاص دادند.

بنیاد بین المللی زنان در رسانه ها هر ساله جایزه شهامت در روزنامه نگاری را به گزارشگران زنی اعطا می کند که در انجام وظایف خود، با تهدیدها و خطرات فراوانی مواجه شده اند اما همچنان به تلاش برای اطلاع رسانی در مورد شرایط کشورهای محل کار خود ادامه داده اند.

بنیاد بین المللی زنان در رسانه ها بیست و یک سال پیش با هدف ارتقای موقعیت زنان در رسانه های همگانی تاسیس شد و می گوید که در حال حاضر، چند هزار نفر در کشورهای مختلف جهان در آن عضویت دارند.

این بنیاد هر ساله جوایزی به نام "شهامت در روزنامه نگاری" و "دستاوردهای یک عمر روزنامه نگاری" را به روزنامه نگاران زن اعطا می کند.