کلیات طرح نظارت بر نمایندگان مجلس تصویب شد

کلیات طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با ۱۴۶ رای موافق در برابر ۴۱ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع، در جلسه روز سه شنبه مجلس به تصویب رسید.

این طرح یازده ماده ای، موارد مختلف تخلفات احتمالی نمایندگان مجلس یا عدم رعایت شئون نمایندگی را مشخص و برای هر کدام مجازاتی تعیین کرده است.

مجازات هایی که مجلس می تواند در مورد نمایندگان اعمال کند شامل تذکر شفاهی و تذکر کتبی تا لغو اعتبارنامه نماینده متخلف است.