امدادرسانان سازمان ملل خواستار آتش بس در مصراته شدند

والری ایموس، رئیس اداره کمک های بشردوستانه سازمان ملل، در گزارشی به شورای امنیت خواستار برقراری فوری آتش بس در بندر مصراته شده است تا امکان توزیع مواد ضروری به ساکنان این شهر فراهم آید.

به گفته این مقام سازمان ملل، وضعیت در بندر مصراته، تنها شهر تحت تسلط مخالفان حکومت در غرب لیبی، به شدت بحرانی است و ساکنان این شهر با کمبود شدید آب و مواد غذایی روبرو هستند در حالیکه مناطق مسکونی همچنان زیر آتش نیروهای رهبر لیبی قرار دارد.

خانم ایموس همچنین از شورای امنیت خواست تا به هر دو طرف جنگ در مصراته هشداردهد که باید قوانین بین المللی را مراعات کنند و از جمله، از کاربرد بمب های خوشه ای، مین گذاری در دریا و خشکی و بمباران های هوایی مناطق مسکونی خودداری ورزند.

اخیرا گزارش هایی از استفاده نیروهای دولتی از مهمات خوشه ای در مصراته، تلاش برای مین گذاری سواحل دریا به منظور تحکیم محاصره شهر و گلوله باران مداوم مناطق مسکونی انتشار یافته است.

در حالیکه مناطقی از شرق لیبی در اختیار مخالفان حکومت سرهنگ معمر قذافی قرار دارد، ظاهرا وی در نظر دارد به هر ترتیب، مانع از ادامه حضور آنان در غرب این کشور شود و به همین دلیل، نیروهای دولتی برای باز پس گرفتن مصراته، به انواع تسلیحات متوسل شده اند.