دیدار رفسنجانی با معلمان

اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران گفته است برای " جامعه ای که ارزش انسان های عالم و آگاه خود را نداند نمی توان آینده خوبی تصور کرد."

آقای هاشمی رفسنجانی این سخنان را در دیدار با گروهی از معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش ابراز کرده است.

همچنین آقای رفسنجانی گفته است "عمده ارزش پیامبران این بود که برای جامعه بشری دانش، تربیت و اخلاق را به همراه آوردند و تلاش کردند جهل و گمراهی را از جوامع دور کنند."

سخنان رییس مجمع تشخیص مصلحت در حالی ابراز می شود که آشکار شدن رابطه چهره های کلیدی با افرادی که به عنوان جن گیر و رمال معرفی شده اند به انتقادات گسترده ای در ایران منجر شده است.