کلیات طرح نظارت بر نمایندگان تصویب شد

کلیات طرح نظارت بر نمایندگان مجلس در جلسه روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت به تصویب مجلس ایران رسید.

بر اساس طرح نظارت بر نمایندگان مجلس میزان نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس افزایش یافته و معیار تعیین صلاحیت آنان در دورهای بعدی خواهد بود.

این طرح در جلسه علنی با مخالفت شدید نمایندگان مخالف دولت و اقلیت اصلاح طلب روبرو شد و ۵۴ نماینده به ان رای مخالف دادند.

علی لاریجانی رییس مجلس ایران در پاسخ به انتقاد مخالفان گفت که برای رسیدگی بیشتر در باره این طرح به صورت " دو شوری" رسیدگی می شود.

قرار است کمیسیون مشترکی در مجلس به جزییات این طرح پیش از برگشت به جلسه علنی رسیدگی کند. اقای لاریجانی ابراز امیدواری کرده است که ایرادات این طرح در جلسات کمیسیون اصل نود برطرف شود.

طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شامل ۱۱ ماده است که در این مواد برای موضوعات و موارد مختلف و از جمله آنچه" تخلفات و یا عدم رعایت شئون نمایندگی " نامیده شده ،جرایمی مانند تذکر شفاهی و یا تذکر کتبی و همچنین لغو اعتبارنامه نماینده در نظر گرفته شده است.