گزارش کلمه از وضعیت موسوی

ماموران امنیتی ایران به میرحسین موسوی یکی از رهبران اعتراضات اجازه حضور در مراسم چهلم پدرش را نداده اند.

میراسماعیل موسوی، پدر میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و یکی از رهبران مخالفان دولت فعلی این کشور روز چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۰ در اثر کهولت سن درگذشت.

همچنین به گزارش کلمه آقای موسوی هفته گذشته با بزرگترین دختر خود ملاقات کرده است.

سایت خبری کلمه که به عنوان سایت خبری نزدیک به آقای موسوی شناخته می شود در گزارشی در باره آخرین وضعیت این رهبر زندانی نوشته است"با گذشت حدودسه ماه از بازداشت خانگی غیر قانونی میر حسین موسوی و زهرا رهنورد ابهام‌ها در مورد شرایط زندگی، دسترسی به حقوق قانونی وانسانی آنها همچنان باقیست."

سایت کلمه می نویسد که این توضیحات را در پاسخ به تماس "علاقمندان "به میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همسر زندانی آقای موسوی منتشر کرده که از این سایت جویای وضعیت آقای موسوی شده اند.

بنا بر توضیح کلمه "اولین ملاقات پس از عید تنها بین دختر بزرگتر به همراه خانواده ایشان در حضور ماموران امنیتی به مدت یک ساعت در محلی غیر از منزل مسکونی آنها با مهندس موسوی و دکتر رهنورد انجام شده است."

همچنین سایت کلمه نوشته است که "وضعیت روحی و جسمی مهندس موسوی و همسرشان خوب و رضایت بخش بوده است. به جز ملاقات ذکرشده در طول تمام هفته های گذشته محدودیت تماسهای تلفنی خانواده با این زوج سبز همچنان به قوت خود ادامه داشته است."

ملاقات پیشین آقای موسوی با دخترانش در اسفندماه سال گذشته انجام شد.

آقای موسوی و خانم رهنورد از ۲۵ بهمن سال گذشته در زندان خانگی به سر می برند و بنا بر گزارش منابع معترضین در ایران " از بامداد ۲۷ بهمن کلیه ارتباطات آنها " با بیرون قطع شده است.