سناتور کری به پاکستان می رود

جان کری، رئیس با نفوذ کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا می گوید این هفته برای بررسی روابط دو جانبه و گفت و گو درباره تبعات قتل اسامه بن لادن به پاکستان سفر می کند.

سناتور کری گفته است در این سفر با "همه بازیگران اصلی" سیاسی در پاکستان دیدار خواهد کرد.

در پی حمله کماندوهایی آمریکایی به مخفیگاه اسامه بن لادن در پاکستان، روابط دو کشور دچار تنش شده است.

آقای کری گفت پیش از سفر به پاکستان با کاخ سفید مشورت خواهد کرد.

او همچنین قرار است از افغانستان دیدن کند.

پاکستان گزارش های منتشر شده در رسانه های آمریکا درباره ضعف یا اهمال در شناسایی اسامه بن لادن را رد کرده است.

آقای کری به خبرنگاران گفت: "سوال های جدی وجود دارد و به طور واضح موضوع های جدی وجود دارد که باید راه حلش را با هم پیدا کنیم."

او ادامه داد: "منافع ما و منافع آنها ایجاب می کند به این مشکلات به طور مشترک رسیدگی کنیم."