عفو بین الملل خواستار آزادی دو آمریکایی توسط ایران شد

عفو بین الملل از مقام های ایرانی خواسته است دو شهروند آمریکایی را که می گوید ظاهرا به دلایل سیاسی برای تقریبا دو سال زندانی کرده است آزاد کند.

سارا شورد، جاشوا فتال و شین باوئر تابستان سال 1388 به اتهام "ورود غیرقانونی" به ایران بازداشت شدند. دولت ایران بعدا آنها را به جاسوسی متهم کرد و تاکنون دو جلسه محاکمه آنها انجام شده است. سارا شورد شهریور ماه سال 1389 به قید وثیقه نیم میلیون دلاری از زندان آزاد شد و به آمریکا بازگشت.

حسیبه حاج صحرایی مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل گفت: "شرایط حاکم بر بازداشت کوهپیمایان موضوع اختلاف است، و نظام قضایی ایران بارها در اعمال استانداردهای عادلانه بین المللی در این پرونده، از جمله دادن امکان تماس کافی با وکیل، خانواده یا کمک کنسولی (به متهمان) ناکام مانده است."

عفو بین الملل در بیانیه خود همچنین به گزارش سال گذشته نشریه "نیشن" اشاره می کند که به نقل از شاهدان عینی نوشته بود نیروهای ایرانی سه کوهپیمای آمریکایی را در داخل عراق دستگیر کردند نه ایران.

پرونده این سه آمریکایی درحالی همچنان باز است که چهره های مختلفی در سطح جهان خواستار آزادی آنها شده اند.

محاکمه آنها بهمن ماه گذشته شروع شده بود. هر سه متهم بر بی گناهی خود تاکید دارند.