کلینتون: حمایت از فعالان حقوق بشر در ایران واجب است

هیلاری کلینتون در مصاحبه با مجله آتلانتیک گفته است که آمریکا باید هرکاری می تواند در حمایت از کسانی که در ایران برای حقوق بشر و دموکراسی واقعی می کوشند انجام دهد.

وزیر خارجه آمریکا در ارتباط با اینکه آمریکا در زمینه کمک به معترضان چه نقشی می تواند بازی کند گفت: "...ابتدا در سال 2009 خیلی از افراد مطلع در داخل و خارج از ایران بودند که می گفتند 'زیادی بر آن تاکید نکنید، بیش از اندازه ذوق زدگی نشان ندهید، این باید خودجوش و داخلی باشد، آن را به چیزی بدل نکنید که آمریکا می کند، ما باید بتوانیم روی پای خود بایستیم'."

او افزود: "با توجه به شدتی که رژیم (ایران) آن (اعتراضات) را سرکوب کرده و همچنان فرآیند دگرگونی به یک دیکتاتوری نظامی را طی می کند به طوری که سپاه پاسداران اساسا مسئول امور شود، بر ما واجب تر شده است که هر کاری می توانیم برای حمایت از کسانی که برای حقوق بشر و دموکراسی واقعی در ایران می کوشند انجام دهیم."