اتحادیه اروپا دفتر رابط در بنغازی ایجاد می کند

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در سخنانی در پارلمان اروپا اعلام کرد که این اتحادیه در نظر دارد با تاسیس دفتری در شهر بنغازی در لیبی، حمایت از شورای انتقالی ملی را تسهیل کند.

شورای انتقالی، مستقر در شهر بنغازی، از گروهی از شخصیت های مخالف حکومت معمر قذافی، رهبر لیبی، تشکیل یافته و نمایندگی مخالفان حکومت را برعهده دارد.

خانم اشتون گفت با ایجاد این دفتر، اتحادیه اروپا امکان آن را خواهد داشت تا به شورای انتقالی در زمینه هایی مانند بهبود شرایط امنیتی و توسعه نهادهای جامعه مدنی بهتر کمک کند.