هواپیماهای ناتو ششهزار ماموریت جنگی در لیبی انجام داده اند

فرماندهی نیروهای ناتو مامور اجرای قطعنامه مصوب شورای امنیت علیه حکومت لیبی گفته است که هواپیماهای زیر نظر این فرماندهی از آغازعملیات هوایی علیه تاسیسات و امکانات نظامی حکومت لیبی، در شش هزار ماموریت جنگی شرکت کرده اند.

به گفته ناظران، اجرای این ماموریت ها باعث شده است تا مخالفان حکومت معمر قذافی بتوانند مناطقی را که در اختیار خود گرفته اند در برابر حملات ارتش لیبی حفظ کنند اما مشخص نیست این حملات هوایی موقعیت رهبر لیبی را تا چه اندازه تضعیف کرده است.

ناتو تاکید داشته که ماموریت نیروهای آن سرنگونی رژیم حاکم بر لیبی نیست اما برخی از کشورهای عمده عضو این سازمان تاکید داشته اند که حل و فصل بحران لیبی بدون خروج سرهنگ قذافی از صحنه سیاسی امکانپذیر نخواهد بود.

همزمان، نیروهای مخالف قذافی گفته اند که پس از چند روز درگیری سنگین با نیروهای دولتی در شهر مصراته، در غرب لیبی، توانسته اند فرودگاه شهر را از تصرف نیروهای دولتی خارج کنند.