رئیس مرکز آمار: ایرانیان خارج از کشور یارانه نقدی دریافت نکرده اند

عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، در گفتگو با شبکه رادیو جوان این خبر را تکذیب کرده است که تعداد قابل توجهی از ایرانیان مقیم خارج از کشور یارانه نقدی دریافت می کنند.

آقای آذر گفته است که با توجه به فرآیند پیچیده ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی، اگر مواردی از پرداخت یارانه به ایرانیان خارج از کشور وجود داشته باشد، چنین مواردی بسیار نادر است.

وی گفت که برای دریافت یارانه توسط فردی که در ایران حضور ندارد، لازم است که او قبلا برای دریافت یارانه ثبت نام و حسابی به این منظور افتتاح کرده باشد.

روز دوشنبه، یکی از نمایندگان مجلس گفت که حدود دو میلیون ایرانی مقیم خارج یارانه نقدی دریافت می کنند و افزود که اگرچه ایرانیان خارج از کشور عزیز هستند، اما فشار ناشی از حذف یارانه سوخت را ایرانیان داخل کشور تحمل می کنند.

رئیس مجلس ضمن بی اطلاعی از چنین ارقامی، گفت که چنین وضعیتی غیرقابل قبول است و باید به آن رسیدگی شود.

رئیس سازمان آمار این رقم را نادرست دانسته و گفته است که "ارقام را باید از مراجع رسمی و به شکل مستند نقل قول کرد."