اتحادیه اروپا در بنغازی دفتر می زند

اتحادیه اروپا می گوید درصدد است در بنغازی، شهری که در لیبی تحت کنترل نیروهای مخالف مسلح قرار دارد، دفتر تاسیس کند.

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به پارلمان اروپا گفت که این اقدام به حمایت از دولت موقتی که توسط نیروهای مخالف مسلح در بنغازی تشکیل شده است ("شورای گذار ملی")، کمک خواهد کرد.

خانم اشتون گفت این دفتر می تواند به شورای گذار ملی کمک کند وضعیت امنیتی در بنغازی را بهتر و نهادهای مدنی را تاسیس کند.