تعویق دادگاه سه آمریکایی در ایران

دادگاه سه آمریکایی متهم به "جاسوسی" در ایران که قرار بود امروز برگزار شود، به گفته وکیل این متهمان "بدون ذکر دلیل، به زمان دیگری موکول شد."

مسعود شفیعی وکیل این متهمان با اعلام اینکه مقامات ایرانی پیشتر اعلام کرده بودند که دادگاه امروز، ۱۱ مه، برگزار می شود، گفت: دادگاه شین و جاش فتال "به دلیل آنچه غیبت آنها عنوان شد"به زمان دیگری موکول شد.

او همچنین افزود که دلیل عدم حضور موکلین آقای شفیعی به او توضیح داده نشده است و او به خاطر این تاخیر "رسما" اعتراض کرده است. منابع قضایی نیز برگزار نشدن این دادگاه را تائید کرده اند اما دلیلی برای عدم برگزاری آن مطرح نکرده اند.

سارا شورد، سومین آمریکایی که محاکمه وی به اتهام جاسوسی، پس از آزادی اش به قید وثیقه به طور غیابی در ایران ادامه دارد گفته بود برای جلسه دادگاه امروز به ایران بازنخواهد گشت.

او طی بیانیه ای علت این تصمیم را افسردگی روحی ناشی از دوران بازداشتش در ایران اعلام کرد.

دو آمریکایی دیگر به نام های جاشوا فتال و شین باوئر که حدود ۲۱ ماه پیش به همراه سارا شورد در مرز ایران و عراق دستگیر شدند، هم اکنون در زندان اوین بسر می برند.