کاهش ۵ درصدی مرگ میر ناشی از تصادفات در سال ۹۰

احمد شجاعی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به آمار نهایی مرگ میر تصادفات نوروز ۹۰ اعلام کرد که کشته های حوادث رانندگی در نوروز امسال نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش نشان می دهد.

آقای شجاعی جاده های برون شهری را محل وقوع بیشترین حوادث رانندگی منجر به فوت عنوان کرد و افزود: بیش از ۶۶ درصد کشته های حوادث رانندگی مربوط به جاده های برون شهری هستند و پس از آن تصادفات در جاده های درون شهری و روستایی در مرحله های بعدی قرار دارند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی همچنین اعلام کرد استان خوزستان با ۱۱۹ کشته در نوروز بیشترین آمار تلفات را به خود اختصاص داده است. استان خراسان رضوی با ۱۰۱ کشته، خراسان جنوبی و چهار محال و بختیاری در رتبه های بعدی ایستاده اند.

آقای شجاعی در بخش دیگری از سخنانش گفت ۷۰ درصد از کشته های حوادث زانندگی امسال مردان و ۳۰ درصد آنها زن بوده اند.

براساس آمار سازما پزشکی قانونی در نوروز امسال یک هزار و ۳۲۲ نفر در حوادث رانندگی کشته شدند.