مدیران سوئدی سایت سکسی به حبس ابد محکوم شدند

دادگاهی در فیلیپین، دو مرد سوئدی را به اتهام راه اندازی سایت سکسی به قصد تجارت و نمایش زنان برهنه برای مشتریانشان به حبس ابد محکوم کرد.

قاضی این پرونده اعلام کرد که برای احترام به زنان فیلیپینی این افراد سزاوار محکومیت سنگینی هستند.

این سوئدی ها دو سال پیش در عملیات پلیس در یک ساختمان تجاری که تصاویر ۱۷ زن برهنه در کامپیوتر های آنها وجود داشت، دستگیر شدند.

این تصور وجود دارد که این نخستین عملیات موفق فیلیپین در پیگرد قانونی برای جرایم اینچنینی است.