ناآرامی ها در سوریه ادامه دارد

گزارش ها از سوریه حاکی است، حمص سومین شهر بزرگ سوریه توسط تانک های ارتش گلوله باران شد. این حمله در ادامه سرکوب مخالفان در سراسر سوریه انجام شده است.

یکی از شهروندان به بی بی سی گفت که این حمله سه ساعت به طول انجامید و مناطق مسکونی در این حمله هدف قرار گرفته بود.

یکی دیگر از شهروندان در شهر باب عمرو گفت که "این شهر چهار روز بدون آب، برق و امکانات دارویی در محاصره بوده است."

او همچنین گفته که درگیری میان نیروهای امنیتی و شهروندان وجود داشته است. اما هنوز نمی توان صحت این ادعا ها را تائید کرد.