آمریکا یک رهبر شبکه حقانی در پاکستان را تحریم کرد

آمریکا بدرالدین حقانی از رهبران ارشد گروه حقانی، را مشمول تحریمهای مالی خود کرد.

بر اساس بیانیه ای که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده است این اقدام به قطع کردن انتقال جریانهای مالی به این شخص که این بیانیه وی را "خطرناک" خوانده است، کمک خواهد کرد.

بدرالدین حقانی پسر جلال‌الدین حقانی از رهبران گروه معروف به "شبکه"حقانی است که در مناطق قبیله ای پاکستان بویژه در وزیرستان شمالی و کرم مستقر است.

بر اساس گزارش ها، سراج الدین حقانی برادر بدرالدین در عمل کنترل گروه حقانی را از نظر عملیاتی بر عهده دارد.

آمریکا بارها تلاش کرده است تا رهبران این گروه را مورد حمله و یا تحریم قرار دهد.

به گفته مقامات آمریکایی، گروه حقانی که بسیاری از عملیات‌داخل افغانستان بویژه عملیات انتحاری به آن نسبت داده می شود، از خطرناکترین گروه های مخالف دولت افغانستان است که ارتباطات تنگاتنگی با القاعده و طالبان دارد.

بدرالدین حقانی از جمله افرادی است که در شورای موسوم به شورای "میران شاه" که گفته می شود عملیات در جنوب افغانستان را رهبری می کند، حضور دارد.