اخراج کارکنان معترض شرکت نفت بحرین

دولت بحرین از اخراج ۳۰۰ نفر از کارکنان صنعت نفت این کشور به خاطر شرکت در تظاهرات ضدحکومتی خبر داده است.

عبدالحسین بن علی میرزا، وزیر نفت بحرین گفته است که دولت با رهبران اتحادیه های کارگران صنعت نفت نیز برخورد کرده است.

اعضای پارلمان بحرین خواستار این شده اند که همه کارکنان صنعت نفت نسبت به شاه این کشور سوگند وفاداری ادا کنند.

همزمان، فعالان حقوق بشر در بحرین از ادامه بازداشت معترضان خبر داده اند.

بسیاری از مخالفان حکومت بحرین پس از سرکوب شدید معترضان مخفی شده اند.