واکنش آمریکا به تعویق محاکمه شهروندانش در ایران

ایالات متحده آمریکا می گوید امیدوار است بتواند تعویق در محاکمه سه شهروند آمریکایی در ایران که در مرز عراق بازداشت شده بودند را به فال نیک بگیرد.

فیلو دیبل معاون وزارت خارجه در امور خاور نزدیک به نمایندگان کنگره آمریکا گفت: "محاکمه ای که قرار بود امروز شروع شود، شروع نشد. نمی توانیم مطمئن باشیم که معنی اش چیست، اما امیدواریم که خوش یمن باشد."

آقای دیبل که درباره تظاهرات دموکراسی خواهانه در ایران اظهار نظر می کرد گفت امیدوار است که تهران فورا دو آمریکایی باقی مانده در ایران را آزاد کند.

دادگاه سه آمریکایی متهم به "جاسوسی" در ایران قرار بود چهارشنبه برگزار شود، اما به گفته وکیل این متهمان جلسه دادگاه "بدون ذکر دلیل، به زمان دیگری موکول شد."

با این حال مسعود شفیعی گفت دادگاه شین باوئر و جاش فتال "به دلیل آنچه غیبت آنها عنوان شد" به زمان دیگری موکول شد.

جاشوا فتال، شین باوئر و سارا شورد حدود 21 ماه قبل در مرز ایران و عراق به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت و بعدا به جاسوسی متهم شدند، اتهاماتی که هر سه نفر رد می کنند.

سارا شورد به قید وثیقه آزاد شده و به آمریکا بازگشته است اما به طور غیابی محاکمه می شود. او گفته است که به ایران باز نخواهد گشت.