تظاهرات در شهر حلب سوریه

هزاران دانشجو در شهر حلب، دومین شهر بزرگ سوریه، تظاهراتی برگزار کرده اند.

گزارش ها حاکیست که نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن معترضان باتوم استفاده کردند.

تظاهرات در ساعات شب در خوابگاه های دانشجویی در این شهر روی داد.

شاهدان عینی گفتند که دانشجویان خواستار پایان محاصره نظامی سایر شهرهای سوریه شامل حمص، درعا و بانیاس بوده اند.

این شهرها کانون اعتراضات علیه حکومت بشار اسد بوده است.

از زمان شروع اعتراض ها در اواسط ماه مارس، شهرهای حلب و دمشق، پایتخت سوریه، شاهد تظاهراتی در این ابعاد نبوده اند.

یک گزارش از حلب حاکیست که پلیس جاده اصلی منتهی به دانشگاه را بسته است تا مانع تجمع معترضان در مرکز شهر شود.