حمله به شعبه بانک در چین چندین کشته برجای گذاشته است

فردی با پرتاب بطری آتشزا به شعبه یک بانک در شهر ووی در استان گانسو در غرب چین، چندین نفر را کشت و دهها تن دیگر را زخمی کرد.

این حمله در زمان برگزاری جلسه کارمندان بانک روی داد و به گفته خبرگزاری شین هوا، باعث وقوع آتش سوزی در ساختمان این بانک شد.

به گفته شاهدان عینی، با گسترش حریق، تعدادی از کارمندان بانک برای نجات جان خود از پنجره های ساختمان به بیرون پریدند و به شدت زخمی شدند.

هنوز هویت و انگیزه فرد مهاجم مشخص نیست و آمار رسمی قربانیان این حمله هم انتشار نیافته است.

شهر ووی در منطقه ای واقع است که بخش قابل توجهی از جمعیت آن را تبتی ها تشکیل می دهند.