دریافت کنندگان یارانه نقدی از مرز هفتاد و دو میلیون گذشت

محمد رضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها، گفته است که تعداد کسانی که یارانه نقدی دریافت می کنند به هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای فرزین شمار ثبت نام کنندگان دریافت یارانه در کل کشور را هفتاد و سه میلیون و ششصد هزار نفر اعلام کرده است.

وی گفت که یارانه نقدی برای هر نفر همچنان چهل و پنج هزار و پانصد تومان است که در پایان هر ماه برای ماه بعدی پرداخت می شود.

سخنانی دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در حالی انتشار می یابد که چند روز پیش، یک نماینده مجلس اظهار داشت که حدود دو میلیون ایرانی خارج از کشور نیز دریافت کننده یارانه نقدی هستند اما روز گذشته، یک مقام رسمی این اظهارات را تکذیب کرد.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در پاسخ به سئوالی در این زمینه گفته است: "در حال بررسی این موضوع هستیم تا اقدامات لازم را اتخاذ کنیم."