مخالفان قذافی 'به سوی پایتخت پیشروی می کنند'

نیروهای مخالف حکومت معمر قذافی گفته اند که با تسلط بر مواضع کلیدی در شهر مصراته، در غرب لیبی، پیشروی خود به سوی طرابلس، پایتخت، را آغاز کرده اند.

پیشتر گزارش شده بود که مخالفان توانسته اند فرودگاه غیرنظامی شهر مصراته را از تصرف نیروهای دولتی خارج سازند و بر مناطق عمده اطراف شهر مسلط شوند و توانایی طرف مقابل برای آتشباری به سوی مرکز شهر را کاهش دهند.

در ماه های اخیر، در حالیکه مخالفان معمر قذافی بخش هایی از مرکز مصراته را در اختیار داشته اند، نیروهای دولتی، با محاصره شهر، ساکنان آن را هدف حملات شدید قرار داده اند.

ناظران گفته اند که اگرچه خارج کردن مصراته از دست نیروهای دولتی - در صورتیکه درست باشد - دستاورد نظامی مهمی است، اما سخن گفتن از پیشروی به سوی پایتخت را باید بیش از اندازه خوشبینانه تلقی کرد.