روسیه خواستار اطمینان از نظامی نبودن برنامه اتمی ایران است

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، از دولت ایران خواسته است از مذاکره درباره مسائل هسته ای خود خودداری نکند و حمایت خود را از ادامه گفتگو در این زمینه ابراز داشته است.

به گزارش خبرگزاری روسی اینترفاکس، آقای لاوروف تاکید کرده است که ایران باید به تمامی سئوالات باقی مانده آژانس بین المللی انرژی اتمی جواب بدهد و افزوده است: "ما می خواهیم صد در صد اطمینان حاصل کنیم که برنامه های اتمی ایران به هیچوجه جنبه نظامی ندارد."

وزیر خارجه روسیه خواستار پذیرش تصمیمات جامعه بین المللی از سوی ایران شده و گفته است: "ما از همسایگان ایرانی خود می خواهیم تا تصمیماتی را که توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی اتخاذ شده و از حمایت شورای امنیت سازمان ملل برخوردار است به طور کامل اجرا کنند."

آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه هایی طی سال های اخیر، از ایران خواسته اند برخی از برنامه های اتمی خود، به خصوص غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق در آورد و برای رفع ابهامات مربوط به ماهیت این برنامه ها، با جامعه جهانی همکاری نزدیک داشته باشد.

جمهوری اسلامی قطعنامه های شورای امنیت را که شامل تحریم هایی علیه جمهوری اسلامی است، غیرقانونی دانسته و از اجرای آنها خودداری کرده است.