هزاران نفر در اسپانیا شب را با ترس زلزله گذراندند

هزاران نفر از ساکنان جنوب اسپانیا، به دلیل ترس و نگرانی از وقوع پس لرزه ها همچنان در بیرون از منازلشان به سر می برند.

پیشتر اعلام شده بود که در زلزله جنوب اسپانیا در روز چهارشنبه، دست کم ۱۰ نفر کشته شده اند، اما مقامات محلی آمار رسمی کشته شدگان را ۸ نفر اعلام کردند.

بسیاری از ساختمان ها به ویژه در شهر لورکا تخریب شده است.

این مرگبار ترین زلزله اسپانیا در دهه های اخیر است.

بیشتر قربانیان در زلزله دوم به بزرگی پنج و دو دهم ریشتر جان خود را از دست دادند.