'۲۱ درصد از جمعیت ایران به اختلال روانی دچارند'

ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی در ایران اعلام کرد که "براساس آمارها ۲۱ درصد از جمعیت ایران به نوعی از اختلالات روانی دچار هستند و تعدادی از این افراد اقدام به خودکشی می‌کنند."

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی در ایران با اشاره به رابطه میان بیماری‌های روانی و بیماری‌های داخلی افزود: "در نسخه های پزشکی آثاری از داروهای آرام بخش و روان گردان مشاهده می شود. بسیاری از بیمارانی که به ما مراجعه می‌کنند و مشکلات جسمی خود را مطرح می‌کنند، بعد از بررسی‌های فراوان متوجه می‌شویم که آنها از بیماری‌های روانی رنج می‌برند و بیماری جسمی ندارند."

آقای خسرونیا با انتقاد از "بی توجهی و بی مهری" مردم به روانشناسی و روانپزشکی، گفت که بعضی افراد ممکن است سال ها از داروهای آرام بخش و روان گردان استفاده کنند، اما به دلیل باورهای غلط، از مراجعه به روانپزشک پرهیز کنند.