جرم در جامعه ایران در حال افزایش است

محمد باقر ذوالقدر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام کرد که "جرم در جامعه به صورت فزاینده ای در حال رشد است" و پیشگیری از وقوع جرم ضرورت دارد.

آقای ذوالقدر که در نخستین گردهمایی معاونان اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های ایران سخن می گفت، افزود: "شاخص دقیقی برای سنجش جرم در جامعه وجود ندارد. هیچ دماسنج و معیاری برای سنجش جرم در جامعه وجود ندارد. "اما براساس معیارهای عمومی نرخ رشد، جرم در جامعه به شکل فزاینده ای رو به رشد است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به افزایش حجم پرونده های قوه قضائیه گفت این امر نشان دهنده این است که جرم در ایران درحال رشد است.

آقای ذوالقدر بدون اشاره به آمار جرم در ایران گفت میزان سرقت در جامعه، سرقت مسلحانه و سرقت به زور در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۸۸ افزایش یافته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین نسبت به افزایش آمار زندانیان در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت:" برخورد قهری با جرم چاره ساز نیست."