اسکان زلزله زدگان اسپانیا در چادر موقت

سربازان و نیروهای امداد در جنوب اسپانیا صدها چادر برای سه هزار زلزله زده ای که نمی توانند به خانه هایشان برگردند،، برپا کردند.

یک مقام محلی در شهر لورکا می گوید 80 درصد ساختمان ها در این شهر تخریب شده و خیابان ها مملو از ویرانه ها است.

آمار کشته ها نیز که پیشتر 10 نفر اعلام شده بود، توسط مقامات این کشور به 8 نفر کاهش یافت.

زلزله اسپانیا چهارشنبه روی داد و پس لرزه های آن سبب شد، بسیاری از مردم به خانه های خود باز نگردند.