تازه ترین شواهد در پرونده جنگ عراق

کمیته تحقیق درباره حمله به عراق نامه ای از سوی یکی از افسران سابق اطلاعاتی بریتانیا منتشر کرده که در آن نوشته است وی برای یافتن شواهدی محکم برای حمله به عراق تحت فشار شدیدی قرار گرفته بود.

مایکل لاری، این مقام سابق اطلاعاتی گفته است که پرونده جنگ عراق که در سال ۲۰۰۲ منتشر شد و در آن ادعا شده بود صدام حسین به تسلیحات کشتار جمعی مجهز بوده است، با هدف آغاز جنگ علیه عراق تنظیم شده بود.

اظهارات وی درست عکس اداعاهای الستر کمبل، مسئول سابق روابط عمومی دولت بریتانیا است که از "کلمه به کلمه" این پرونده دفاع می کند.