'شصت و نه نفر' در حمله به آکادمی شبه نظامی پاکستان کشته شدند

پلیس پاکستان می گوید دستکم شصت و نه نفر در انفجار آکادمی نیروهای شبه نظامی در شمال غرب این کشور کشته شده اند.

تعدادی نیز در این حادثه زخمی شده اند.

مقام های پاکستانی می گویند تعداد کشته ها احتمالا افزایش خواهد یافت.

خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های پلیس می گوید بنظر می رسد دو بمبگذار انتحاری در این حمله شرکت داشتند.