حزب کمونیست بنگال غربی بعد از ۳۴ سال شکست خورد

حکومت کمونیستی ایالت بنگال غربی که طولانی ترین دوره زمامداری در میان احزاب کمونیست منتخب در جهان را دارد، در انتخابات شکست خورد.

حزب کمونیست که از سال ۱۹۷۷ در ایالت بنگال غربی در قدرت بود، شکست را در مقابل ائتلافی از احزاب مخالف به رهبری ماماتا بانرجی، وزیر راه آهن فعلی این ایالت، پذیرفته است.

طرفداران خانم بانرجی در کلکته، مرکز ایالت بنگال غربی، برای جشن گرفتن شکست کمونیست ها به خیابان آمده اند.

قرار است نتایج انتخابات در چهار ایالت دیگر هند از جمله ایالت جنوبی تامیل نادو نیز اعلام شود.