همسر حسنی مبارک بازداشت شد

مقام های قضایی مصر دستور بازداشت ۱۵ روزه سوزان مبارک، همسر حسنی مبارک، را برای بررسی اتهام فساد مالی صادر کرده اند.

به گزارش منا، خبرگزاری دولتی مصر، خانم مبارک ۷۰ ساله این ۱۵ روز را در زندانی در قاهره، پایتخت مصر، در بازداشت خواهد بود.

سوزان مبارک برای اولین بار روز پنجشنبه و به اتهام "جمع آوری غیرقانونی ثروت" بازجویی شد.

حسنی مبارک ۸۳ ساله در بیمارستانی در بندر شرم الشیخ در بازداشت است. حکم بازداشت او روز جمعه به مدت ۱۵ روز تمدید شد.