ابراز نگرانی از وضع جسمی اسانلو و شهابی در نامه به رهبر ایران

دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، در نامه ای به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، نسبت به وضعیت جسمی نامناسب منصور اسانلو و رضا شهابی، دو فعال سندیکایی زندانی در ایران، هشدار داد و خواهان درمان و آزادی سریع این دو شد.

دیوید کاکرافت در نامه خود نوشته است: "این نامه را به نمایندگی از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر حمل و نقل در سراسر دنیا و سندیکاهای کارگری آنها، به شما می نویسم تا نگرانی شدیدمان را از وضعیت جسمی منصور اسانلو و رضا شهابی ابراز کنیم."

منصور اسانلو، رئیس و رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، هستند که این سندیکا یکی از سازمان های مرتبط با فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل است.

آقای اسانلو از تیر ۱۳۸۶ و آقای شهایب از خرداد ۱۳۸۹ در زندان هستند.

منصور اسانلو روز ۱۱ اردیبهشت برای معالجه بیماری قلبی خود از زندان رجایی شهر به بیمارستانی در تهران منتقل شده است.