امتحانات نهایی از سال ۹۳ جایگزین کنکور می شوند

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد پس از حذف کنکور در سال ۹۳ امتحانات نهایی جایگزین آن می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر عبدالامیر عرفی، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت:"نمرات نهایی سوم متوسطه در حال حاضر ۲۵ درصد در کنکور سال ۹۰ تاثیر گذار خواهد بود و و با توجه به مصوبه ای که داشته ایم، افزایش میزان تاثیرگذاری سوابق تحصیلی در کنکور سراسری افزایش یافته تا بر اساس تعهدی که داریم در سال ۹۳ کنکور حذف شود."

طرح پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران که به نام "طرح حذف کنکور" معروف شده، در مجلس هفتم ایران تصویب شد و سپس به تایید شورای نگهبان در سال ۸۶ رسید.