آمار بالای تلفات حوادث رانندگی در افغانستان

مقامات افغانستان گفته اند که سال گذشته شمسی در آن کشور، بیش از یکهزار و سیصد نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند در حالیکه شمار اتومبیل های ثبت شده در این کشور از ششصد هزار دستگاه بیشتر نیست.

به گفته کارشناسان، از جمله عوامل کثرت حوادث رانندگی در افغانستان بی توجهی به مقررات، شرایط بد بعضی از جاده ها و همچنین وضعیت فنی نا مناسب برخی از خودروهایی است که در این کشور رفت و آمد می کنند.

جاده کابل به قندهار نسبت به سایر مسیرهای اصلی افغانستان شاهد حوادث رانندگی بیشتری بوده و آمار نشان می دهد که تنها طی شش ماهه اول سال شمسی گذشته، بیش از سه هزار و دویست زخمی تصادفات جاده ای به بیمارستان میرویس قندهار انتقال یافتند.

در همین مدت، شمار زخمی های عملیات جنگی انتقال یافته به این بیمارستان دو هزار و هشتصد نفر گزارش شده است.