ایران تیراندازی در مرزهای اسرائیل را محکوم کرد

علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، تیراندازی سربازان اسرائیلی به سوی تظاهرکنندگان در مرز اسرائیل با لبنان و سوریه و همچنین در کرانه باختری رود اردن را به شدت محکوم کرده و از مجامع بین المللی خواستار رسیدگی به این واقعه شده است.

روز گذشته، به مناسبت سالگرد تاسیس کشور اسرائیل، که فلسطینیان آن را "روز نکبت" می نامند، تظاهراتی در مرز اسرائیل با سوریه و لبنان روی داد و در درگیری مرزبانان اسرائیلی با تظاهرکنندگان، تعدادی از تظاهرکنندگان کشته شدند.

درگیری های دیروز باعث تشدید نگرانی در مورد شرایط منطقه شد که پیش از آن نیز به شدت بحرانی بوده است.

به خصوص حکومت سوریه، از متحدان نزدیک ایران، طی چند هفته گذشته، با ادامه تظاهرات اعتراضی و واکنش خشونت آمیز نیروهای امنیتی نسبت به آن مواجه بوده که گفته می شود چند صد کشته برجای گذاشته است.

برخورد اسرائیل با تظاهرکنندگان عرب انتقادهای گسترده ای را در پی آورده و در مقابل، سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است که سرانگشت ایران در حوادث روز گذشته در مرز با لبنان و سوریه دیده می شود.