وزیر خارجه مصر دبیرکل اتحادیه عرب شد

نبیل العربی، وزیر امور خارجه مصر، به دبیرکلی اتحادیه عرب انتخاب شده است و از اول ماه ژوئن، رسما کار خود را در این سمت آغاز می کند.

او که هفتاد و شش سال دارد، یک دیپلمات با سابقه مصری است که در جریان تظاهرات اعتراضی علیه حکومت حسنی مبارک، نقش رابط بین معترضان و دولت را برعهده داشت و از مطالبات تظاهرکنندگان برای اصلاحات گسترده حمایت می کرد.

رای گیری برای انتخاب دبیرکل جدید اتحادیه عرب پس از خاتمه دوره خدمت عمرو موسی، هفتاد و چهار ساله، و تصمیم او برای نامزدی در انتخابات آتی ریاست جمهوری مصر صورت گرفت.

مقر اتحادیه عرب در قاهره است و معمولا اعضای اتحادیه در انتخاب دبیرکل، به نامزد مورد نظر دولت مصر رای می دهند اما در این دوره، قطر نیز فردی را برای همین سمت نامزد کرده بود.

نامزد قبلی دولت مصر مصطفی الفکی بود که از مقامات زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک، رئیس جمهوری برکنار شده مصر محسوب می شد و دولت قطر اصرار داشت که نامزد مورد نظر آن کشور در برابر آقای الفکی قرار گیرد.

پس از آنکه دولت مصر تصمیم گرفت نبیل العربی را به عنوان نامزد مورد نظر خود معرفی کند، دولت قطر از ادامه رقابت منصرف شد و به آقای العربی به عنوان تنها نامزد دبیرکلی اتحادیه عرب رای داد.