کلمه اسامی 'حامیان جنبش سبز' در زندان اوین را منتشر کرد

سایت کلمه، که اخبار و گزارش های مربوط به مخالفان دولت ایران را منعکس می کند، در گزارشی اسامی بیش از یکصد تن از هوداران جنبش سبز را که در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس کردند منتشر کرده است.

در این گزارش آمده است که بیش از یکصد و هفتاد و پنج زندانی سیاسی در این بند زندان اوین محبوس هستند که بیش از یکصد تن از آنان از "طرفداران جنبش سبز" و بازداشتی حوادث بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری هستند و سایر زندانیان از اعضای گروه های دیگر، مانند انجمن پادشاهی، سازمان مجاهدین خلق و گروه های مستقل مدافع حقوق بشر هستند که قبل یا بعد از انتخابات دستگیر شده اند.

در این گزارش آمده است که تعدادی شهروند خارجی نیز با اتهامات سیاسی در این بند زندانی هستند و تا هفته پیش، بیش از سی تن از اعضای القاعده هم در این بند نگهداری می شدند که اخیرا به زندان رجایی شهر انتقال یافته اند.

کلمه افزوده که این فهرست هنوز کامل نیست و وعده داده است که به زودی، فهرست کامل تری از زندانیان این بند شامل سن، اتهام و مدت محکومیت آنان را منتشر کند.

براساس این گزارش، بند ۳۵۰ زندان اوین زیر نظر ماموران امنیتی قرار دارد و به طور غیرمستقیم توسط وزارت اطلاعات اداره می شود و مسئولان زندان، هیچ آزادی عملی در این بند ندارند.