سوء قصد به جان دیپلمات سعودی در پاکستان یک کشته داد

در تیراندازی افراد ناشناس به سوی یک دستگاه اتومبیل متعلق به کنسولگری عربستان سعودی در شهر کراچی پاکستان، یک نفر کشته شده است.

فردی که در این حمله جان خود را از دست داده یک شهروند سعودی بوده و برخی رسانه های محلی او را یکی از کارمندان کنسولگری معرفی کرده اند.

هویت مهاجمان و انگیزه آنان از این حمله معلوم نیست اما دو روز پیش هم افراد ناشناس به سوی ساختمان کنسولگری سعودی در کراچی نارنجک دستی پرتاب کردند که به کسی آسیب نرساند.