ایران در مقام نخست خطر تصادفات رانندگی جهان

ناصر الهی، رئیس انجمن علوم ایمنی ایران اعلام کرد که با توجه به آمارهای موجود، این کشور رتبه نخست خطر تصادفات جاده ای را در دنیا به خود اختصاص داده است.

ایران از نظر نرخ تصادفات نیز پس از کلمبیا، ونزوئلا و بنگلادش در مقام چهارم قرار دارد.

آقای الهی در دومین همایش ملی علوم ایمنی ایران گفت: "در ایران به ازای هر ۱۰ هزار وسیله نقلیه،۱۲۰ سانحه رانندگی اتفاق می افتد، در حالیکه این رقم در فرانسه و ژاپن ۱۲ تصادف است".

او با اشاره به اینکه جاده های کشور از لحاظ ایمنی مناسب نیست، گفت: "۹۵ درصد جابجایی کالا و مسافر در ایران از مسیرهای جاده ای انجام می شود".

رئیس انجمن علوم ایمنی ایران همچنین اضافه کرد که به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت در کشور ترکیه ۶۰ نفر در حوادث جاده ای از بین می روند و این رقم در کشور آذربایجان ۷۰ نفر است، این در حالی است که این تعداد در ایران حدود ۳۹۰ نفر است.