۵۳ درصد دریاچه ارومیه شوره زار شد

حسن عباسی نژاد، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفته است که ۵۳ درصد از مساحت دریاچه ارومیه خشک و به شوره زار تبدیل شده و غلظت نمک آن نیز به بیش از ۴۰۰ گرم در لیتر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سطح آب دریاچه در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۴۰ سانتی متر کاهش یافته است. به دلیل وضعیت بحرانی این دریاچه جمعیت آرتمیا در دریاچه ارومیه نسبت به سالهای ۷۵ و ۷۶ نیز تا ۴۰ برابر کاهش یافته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان، تبخیر بسیار بالای آب،کاهش شدید ورودی دریاچه، شرایط اقلیمی منطقه، کاهش نزولات آسمانی، عدم استفاده اصولی از منابع آب زیر زمینی و سطحی را از مهمترین دلایل وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه عنوان می کند.

دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آب شور دنیا محسوب می شود.