آمریکا تولید نفت خود را افزایش می دهد

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، تدابیر جدیدی را برای افزایش تولید نفت در این کشور اعلام کرد.

آقای اوباما در جریان نطق رادیویی هفتگی اش گفت افزایش تولید نفت از ذخایر نفتی آلاسکا و خلیج مکزیک در نهایت به کاهش وابستگی آمریکا به واردات نفت کمک خواهد کرد.

رئیس جمهوری آمریکا پیش از این تمایلش را در جهت استفاده از منابع انرژی قابل جایگزین نشان داده بود.

اما او در حال حاضر به دلیل افزایش قیمت مواد سوختی، با نارضایتی مردم روبرو است.

جمهوریخواهان آمریکا خواستار افزایش تولید نفت و گاز در داخل کشور شده اند.