مقام نخست یورو ویژن به جمهوری آذربایجان رسید

جمهوری آذربایجان عنوان نخست رقابت های موسیقی اروپایی، یورو ویژن را به دست آورده است.

ال و نیکی (الدار قاسم اف و نگار جمال) دو هنرمند جمهوری آذربایجان بودند که در پایان رقابت یورو ویژن به عنوان محبوب ترین خواننده های قاره اروپا انتخاب شدند.

نمایندگان ۲۵ کشور در مرحله نهایی رقابت های یورو ویژن در دوسلدورف آلمان در روز شنبه شرکت داشتند.

این نخستین بار در تاریخ ۵۶ ساله یورو ویژن است که جمهوری آذربایجان عنوان نخست این رقابت پربیننده را به دست می آورد.

نماینده ایتالیا مقام دوم را کسب کرد. بریتانیا نیز در رده یازدهم قرار گرفت.