سازمان ملل: ایران و کره شمالی همکاری موشکی دارند

یک سند محرمانه سازمان ملل متحد که به رسانه ها درز کرده از همکاری فنی ایران و کره شمالی در زمینه تولید موشک های قاره پیما خبر داده است.

بر اساس سندی که به دست خبرگزاری رویترز رسیده است، ایران و کره شمالی مبادلات خود را به طور مستمر از طریق یک کشور همسایه انجام می دهند.

دیپلمات ها در سازمان ملل متحد می گویند کشور همسایه ذکر شده در این گزارش، چین است.

سند منتشر شده، گزارشی است که به وسیله کمیته کارشناسان مستقل تهیه شده است. این کمیته از سوی شورای امنیت وظیفه دارد بر اجرای تحریم های اعمال شده بر کره شمالی نظارت کند.

این تحریم ها پس از آزمایش های هسته ای و موشکی کره شمالی در سال های 2006 و 2009 علیه این کشور اعمال شده است.

پیش تر، گزارش کمیته کارشناسان درباره تحریم های ایران نیز به رسانه های درز کرده بود که نشان می داد سوریه به ایران کمک می کند تا تحریم صادرات تسلیحات علیه این کشور را دور بزند.

بر اساس گزارش های مطرح شده، روسیه مخالف انتشار گزارش این کمیته درباره ایران بوده است.