انتقاد آیت الله مصباح یزدی از رفتار "نامعقول" و "سبک" احمدی نژاد

آیت الله محمد تقی مصباح یزدی از روحانیان محافظه کار در ایران در سخنانی به شدت از محمود احمدی نژاد انتقاد کرده است.

آیت الله مصباح یزدی که از حامیان مهم محمود احمدی نژاد است، در سخنانی در جمع اعضای حزب موتلفه اسلامی، بعضی از رفتارهای آقای احمدی نژاد مانند حمایت از اسفندیار رحیم مشائی، رئیس دفتر جنجالی رئیس جمهور و عزل بعضی از وزیران را زیر سوال برد.

او در سخنان خود با اشاره به بعضی از رفتار صورت گرفته با افراد، از "رفتارهای سبک" در عزل بعضی از وزیران انتقاد کرد.

آقای مصباح یزدی گفت: " این که آدم جوری رفتار کند که نزدیک‌ترین دوستان و صمیمی‌ترین همکارانش هم آزرده و با او مخالف شوند و توی روی او بایستند، این رفتار برای یک سیاستمدار در هیچ منطقی پذیرفته نیست."

آیت الله مصباح یزدی همچنین با اشاره به حمایت همه جانبه آقای احمدی نژاد از اسفندیار رحیم مشائی که در هفته های گذشته به شدت از سوی هواداران رهبر ایران مورد حمله قرار گرفته، این رفتار را "نامعقول" دانست.

آیت الله مصباح یزدی گفت: " بهره هوشی این شخص (احمدی نژاد) به تصدیق دوست و دشمن از حد متعارف بالاتر است، پس چگونه شیفته یک شخص عادی می‌شود؟ آن هم شیفتگی‌ای که چنین حرکات نامعقولی از او سر بزند! یک وقتی به برخی از دوستان نزدیکم گفتم که بیش از ۹۰ درصد معتقدم که او سحر شده است."

او افزود: "این وضعیت ابداً طبیعی نیست. هیچ آدم عاقلی چنین کارهائی نمی‌کند، مگر آن که اختیار از او سلب شده باشد."

آقای مصباح یزدی همچنین درباره رفتار و گفته های آقای رحیم مشائی ابراز نگرانی کرد.

او با "بودار" دانستن سخنان آقای رحیم مشائی گفت: " بنده روز به‌ روز احساس کردم که خطر بسیار عظیمی در این جریان، نهفته است و تلاش زیادی در این راه شده. عقلم نمی‌رسید که آیا هیپنوتیزم است، سحر است، ارتباط با مرتاضین است؟"

آیت الله مصباح یزدی ادامه داد: " بنده این جور چیزها را بلد نیستم، ولی می‌دانستم که در این قضیه، چیزی غیرطبیعی وجود دارد. دیدیم که این شخص مساله‌دار، این آقا را مسخر کرده و او توی مشتش هست. البته قرائن فراوانند و خود شما بیشتر از ما اطلاع دارید که حتی تأثیر نگاه و برخورد و آثار طلسمات و چیزهایی از این قبیل در کار است."