سرباز هندی در درگیری‌ مرزی با پاکستان کشته شد

یک سرباز هندی در درگیری با سربازان پاکستانی در کشمیر تحت کنترل هند کشته شد.

این اولین حادثه خشونت بار ظرف یکسال گذشته به شمار می رود.

مقامات رسمی گفته اند تیراندازی سربازان که ساعت ها به طول کشید، در منطقه سوچتگر در کشمیر تحت کنترل هند روی داد.

پاکستان گفته است چندین نفر از جمله چند کودک به دلیل شلیک خمپاره از سوی نیروهای هندی به روستای سیالکوت در نزدیکی مرز، زخمی شده اند.

دو کشور، همدیگر را در خشونت های تازه مقصر می داند.