'از ورود برخی از دانشجویان به دانشگاه امیرکبیر جلوگیری شد'

به گزارش وبسایت کلمه، امروز برخی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، به هنگام مراجعه نتوانستند وارد محوطه یا ساختمان این دانشگاه شوند.

این وبسایت نزدیک به مخالفان دولت در ایران اعلام کرده است که دانشجویانی که از ورود آنها ممانعت به عمل آمده، کسانی هستند که در تجمعات قبلی این دانشگاه حضور داشته اند.

وبسایت های نزدیک به مخالفان دولت امروز (یکشنبه ۲۵ اردیبهشت) گزارش های متعددی از "امنیتی شدن" فضای برخی دانشگاهها در تهران و شهرستانها منتشر کرده اند.

طی روزهای گذشته، اطلاعیه های متعددی از سوی تشکل های دانشجویی و مخالفان دولت ایران مبنی بر دعوت برای تجمع های اعتراضی دانشجویی در روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت، منتشر شده بود.