'تعطیلی کلاس های دانشگاهی به نشانه اعتراض'

شورای هماهنگی راه سبز امید، تشکل هماهنگ کننده مخالفان دولت در ایران موسوم به جنبش سبز، از دانشجویان دانشگاهها خواسته که امروز با تعطیلی کلاس های درس و تحصن در دانشگاهها اعتراض خود را "نسبت به فضای امنیتی ایجاد شده در دانشگاهها" به نمایش گذارند.

در بیانیه ای که وبسایت جرس، نزدیک به مخالفان دولت، امروز منتشر کرده است، شورای هماهنگی راه سبز امید از دانشجویان درخواست کرده که روز ۲۵ اردیبهشت با حاضر نشدن بر سر کلاس های درس و حضور در محوطه داخل دانشگاه خود به "اعتراضات صنفی" پیرامون مسائل دانشگاهها بپردازند.

به گزارش جرس، تشکل های دانشگاهی مختلفی از شکل گیری حرکت های اعتراضی امروز حمایت کرده اند. فهرست این تشکل ها عبارتند از: دانشجویان سبز دانشگاههای امیرکبیر، علامه، بهشتی، علم و صنعت، هنر، بوعلی همدان، گیلان، آزاد ساری، آزاد رباط کریم، انجمن اسلامی دانشگاه آزاد پیشوا - ورامین، پیام نور مازندران، دانشگاههای تبریز، آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشجویان سبز دانشگاه آزاد لاهیجان، دانشجویان سبز دانشگاههای چندگانه قزوین، جمعی از فعالان دانشجویی و مدنی دانشگاه سمنان، دانشجویان سبز دانشگاه آزاد مشهد، جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان و جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم کرج، غیر انتفاعی شمال، مازندران، تهران شرق (قیامدشت) و دانشگاه آزاد قائمشهر.

هنوز تصاویری از شکل گیری تجمع های احتمالی امروز منتشر نشده است اما از صبح امروز برخی از وبسایت های نزدیک به مخالفان دولت از تعطیلی برخی کلاس های دانشگاهها و ممانعت از ورود دانشجویان به دانشگاه امیرکبیر گزارش هایی منتشر کرده اند.