واکنش باهنر به پایان ماموریت سه وزیر دولت ایران

محمدرضا باهنر، نماینده مجلس ایران و از چهره های شاخص اصولگرایان در واکنش به حکم پایان ماموریت وزرای صنایع، رفاه و نفت از سوی رئیس جمهوری گفت که این اقدام "اشکال قانونی" دارد.

او در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت: "طبق قانون رئیس‌جمهور حق دارد وزرای خود را عزل کند، اما اگر رئیس‌جمهور استناد کرده که چون وزارتخانه‌ها منحل شده‌اند، مأموریت این ۳ وزیر به اتمام رسیده است، اشکال قانونی دارد." به گفته او تا زمانی که مجلس شورای اسلامی اختیارات و شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید را تصویب نکرده است، کمافی‌السابق اختیارات و مسئولیت‌های این وزارتخانه‌ها پابرجاست.

آقای باهنر افزود: "بنده چند روز گذشته نامه‌ای به وزرای رفاه، صنایع و نفت ارسال کردم و گفتم که شما وزیر هستید، مگر آنکه یا مجلس شما را استیضاح کند یا اینکه رئیس‌جمهور شما را عزل کند، بر این اساس اگر رئیس‌جمهور بگوید که وزارتخانه‌ای نداریم و به همین دلیل شما وزیر نیستید، این قانونی نیست، اما رئیس‌جمهور می‌تواند وزرای خودش را عزل کند."

روز گذشته محمود احمدی نژاد در پی تصمیم دولت در خصوص ادغام وازتخانه ها، حکم به پایان ماموریت وزیران نفت، صنایع و معادن و رفاه داد که با واکنش تند چند چهره شاخص اصولگرایان رو به رو شد.